• Home
  • Courses
  • Primary
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla

CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach to language learning where subjects are taught through Gaeilge, e.g. Art, PE, Drama, etc.
During this seminar, participants will engage with a range of practical activities and proven methodologies to encourage and support the implementation of CLIL.

Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a mhúineadh trí Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.
I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla agus modheolaíochtaí chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.

Course Details

Course Start Date / Time 23-05-2019 9:30 am
Course End Date / Time 23-05-2019 3:30 pm
Capacity External Provider
Course Fee Free
Number Hours 6
Speaker PDST Facilitator
Location Galway Education Centre

Location Map