Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile

Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile
Beidh ceardlann do mhúinteoirí atá ag múineadh i scoileanna
Gaeltachta agus Gaelscoileanna á reáctáil ag an PDST go luath.
Is í aidhm na ceardlainne seo na tacaíocht a thabhairt do
mhúinteoirí i dteagasc na luathlitearthachta, ach go háirithe
maidir le theagasc léitheoireachta do pháistí sna
luathbhlianta.
Beidh deis machnamh á dhéanamh ar dhea-chleachtas maidir
le teagasc na luathlitearthachta i gcomhthéacs Churaclam
Teanga na Bunscoile.
Sa ceardlann seo beimid ag díriú ar an luathlitearthacht i Ranganna na Naíonáin den chuid is mó ach
beidh sí áisiúil do mhúinteoirí Rang a hAon freisin.

Download Flyer Here

Course Details

Course Start Date / Time 03-12-2019 4:00 pm
Course End Date / Time 03-12-2019 6:00 pm
Course Fee Free
Number Hours 2
Speaker PDST Facilitator
The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.