• Home
  • Courses
  • Primary
  • Tomhais i gCuraclam na Bunscoile – Márta 2020 Cur Chuige Fiosraithe do Thomhais agus STEM - POSTPONED

Tomhais i gCuraclam na Bunscoile – Márta 2020 Cur Chuige Fiosraithe do Thomhais agus STEM - POSTPONED

Tomhais i gCuraclam na Bunscoile – Márta 2020 Cur Chuige Fiosraithe do Thomhais agus STEM - POSTPONED

(Do Scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna amháin)

Sa seimineár seo, ar Thomhas sa Mhata, cuirtear cur chuige fiosraithe, spreagthach, spéisiúil ar fáil do mhúinteoirí agus déantar nascanna fíuntacha le STEM. Trí ghníomhachtaí a dhéanamh atá cur chuige fiosraithe iontu, beidh múinteoirí in ann míthuiscintí daltaí, inniúlachtaí agus cur chuige comhtháite do phleanáil agus measúnú a iníuchadh. Is féidir le beirt mhúinteoirí ón scoil, iarratas a chur isteach, chun freastal ar an gcúrsa agus beidh iondaíocht ar fáil. Caithfidh gach múinteoir cuir isteach ar an gcúrsa iad féin ar líne ag  www.pdst.ie/onlinebooking

Download flyer

Course Details

Course Start Date / Time 26-03-2020 9:30 am
Course End Date / Time 26-03-2020 3:30 pm
Course Fee Free
Location Connemara Coast Hotel

Location Map