An Ghaeilge Labhartha sa Churaclam Nua Teanga

An Ghaeilge Labhartha sa Churaclam Nua Teanga

Tabharfaidh an cúrsa seo roinnt mhaith seifteanna simplí, nua-aimseartha do mhúinteoirí maidir leis an nGaeilge ó Bhéal a mhúineadh sa seomra ranga. Déanfaidh na seifteanna seo comhtháthú agus nascadh le hábhair eile ón gCuraclam Bunscoile. Bainfidh an múinteoir agus an dalta taitneamh as na gníomhaíochtaí sa chúrsa seo a chur i bhfeidhm, agus cabhróidh na gníomhaíochtaí maidir le dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú sa seomra ranga. Déanfaidh an cúrsa seo roinnt mhaith acmhainní ar líne a roinnt le múinteoirí freisin, seoidíní d'acmhainní a chuireann go mór mór le múineadh agus foghlaim na Gaeilge do chách.

This course will equip teachers with some simple, innovative approaches to effectively teaching Oral Irish in the classroom. These easy-to-use approaches incorporate integration with all subjects across the curriculum.

The activities in this course are enjoyable for both the teacher and pupil, and will help foster positive attitudes towards Gaeilge in the classroom. This course will share a number of online resources with teachers also, hidden gems which make the teaching and learning of Gaeilge an enjoyable experience for all involved.
Download Flyer Here

Early bird offer of €59.00 available until 29 June. 

After this date course fee will be €69.00.  Fee is non-refundable.

Course is eligible for EPV days

Course will run from 1 July to 14 August

Course Details

Course Start Date / Time 01-07-2020 9:00 am
Course Fee Early Bird fee €59.00
Location Online Course
The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.