Skip to main content
 • LOGIN / REGISTER
  Logáil Isteach / Cláraigh

Eolas faoi Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe/ About Galway Education Support Centre

Is í “an Chúis” atá taobh thiar dár gcuid oibre anseo in Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe ná a bheith in ann leanúint ar aghaidh ag athrú saolta na chéad ghlúine eile de dhaltaí bunscoile agus dara leibhéal chun feabhais. Is í “an Chaoi” a ndéanann muid an méid seo is ea tríd na deiseanna a chuireann muid ar fáil, ón Innealtóireacht, Eolaíocht agus Mata go dtí na hEalaíona. Is é “An Méid a Dhéanann Muid” ná go dtéann muid i dteagmháil le comhpháirtithe Fiontair agus Oideachais eile chun comhpháirtíochtaí a fhorbairt, rud a rachaidh chun tairbhe do na chéad ghlúnta eile.

At Galway Education Support Centre “Our Why” is to continue changing the lives of the next generation of primary and second level students for the better. “The How” is through the opportunities we provide which range from Engineering, Science and Maths to The Arts. The “What we do” is that we liaise with Enterprise and other Education partners to build partnerships that will benefit the next generations.

Foireann/ Team
 • Stiúrthóir/ Director: Liam Mitchell
 • Riarthóir Cuntas/ Accounts Administrator: Dolores Sweeney
 • Riarthóir/ Administrator: Maura Lohan
 • Riarthóir/ Administrator: Orla Rigney
 • Feighlí/ Caretaker: Pat Heffernan
Coiste/ Committee
 • Cathaoirleach/ Chairperson: Liam Hyland
 • Leaschathaoirleach/ Vice-Chairperson: Cait Ni Mhaille
 • Cisteoir/ Treasurer: Paddy Clancy

Coiste/ Committee:

 • Mary Howley
 • Patricia Burke Brogan
 • Ann Newell
 • Mary Smith
 • Nuala Dalton
 • Tony Reidy
 • Kate Murray
 • Jane Shimizu
 • Patricia Coleman