Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Áiseanna/ Facilities

Tá neart spáis san Ionad le haghaidh grúpaí suas go 80 duine. Tá na seomraí ar fad feistithe go hiomlán agus cuimsítear iontu an méid a leanas:

Teilgeoir Sonraí, Ríomhaire Glúine, Smeach-chairt, Callairí, Rochtain Idirlín.

Tá ríomhlann againn freisin a bhfuil 20 ríomhaire líonraithe le fáil inti, chomh maith le teilgeoir sonraí iomlánaithe, clár bán idirghníomhach agus rochtain idirlín leathanbhanda WiFi.

Féadtar seomraí a leagan amach le socruithe éagsúla a fheileann do do riachtanais. Tá an ríomhlann saintógtha le troscán feistithe, áfach, agus dearadh go speisialta í do 20 duine. Is féidir leat socruithe a dhéanamh chun freastal ar do riachtanais lónadóireachta.

Déan teagmháil le foireann Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe d'eolas ar sheomra a fháil ar cíos agus táillí lónadóireachta.

_________________________________________________________

The Centre can comfortably accommodate groups of up to 80 people. All rooms are fully equipped and include the following:
Data projector, Laptop, Flip Chart, Speakers, Internet Access.

We also have a computer lab comprising of 20 networked PC’s, an integrated data projector, interactive whiteboard and WiFi broadband internet access.

Rooms can be configured in various settings to suit your needs. However, the computer lab is purpose-built with fixed furniture and has been designed specifically for 20 people. Arrangements can be made to suit your catering needs.

Contact Galway Education Support Centre staff for information on room hire and catering charges.