Skip to main content
 • LOGIN / REGISTER
  Logáil Isteach / Cláraigh

Foireann agus Coiste/ Team and Committee

Coiste Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe

Is gné lárnach é an t-ionchur ó Choiste Bainistíochta Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe d’fheidhmiú rathúil i ngach saothar. Buaileann na hoibrithe deonacha fuinniúla agus díograiseacha seo le chéile go rialta, áit a dtugann siad treoir luachmhar agus a roinneann siad a saineolas éagsúil agus dea-bhreithniúnas.

Le cois tacaíocht a thabhairt agus comhairle a chur ar ghníomhaíochtaí reatha an Ionaid, glacann an grúpa illchumasach seo le tionscnaimh nua agus tugann siad ionchur suntasach i ngach uile chéim. Is gnéithe tábhachtacha iad an fonn, an díograis agus an fhlaithiúlacht d’aon ghuth agus shárchumasach i rath Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe.

Committee of the Galway Education Support Centre

Input by the Management Committee of the Galway Education Support Centre is central to successful performance in all endeavours. These energetic and hard-working volunteers meet regularly and provide valued guidance, sharing their varied expertise and good judgement.

As well as supporting and advising on current Centre activities this multi-talented group embraces new initiatives, providing significant input at all stages. The unanimous and exceptional enthusiasm, dedication and generosity is a key component of the success of the Galway Education Support Centre.

Foireann/ Team
 • Stiúrthóir/ Director: Liam Mitchell
 • Riarthóir Cuntas/ Accounts Administrator: Dolores Sweeney
 • Riarthóir/ Administrator: Maura Lohan
 • Riarthóir/ Administrator: Orla Rigney
 • Feighlí/ Caretaker: Pat Heffernan
Coiste/ Committee
 • Cathaoirleach/ Chairperson: Liam Hyland
 • Leaschathaoirleach/ Vice-Chairperson: Mary Howley
 • Cisteoir/ Treasurer: Paddy Clancy

Coiste/ Committee:

 • Anne Newell
 • Mary Smith
 • Nuala Dalton
 • Tony Reidy
 • Kate Murray
 • Jane Shimizu
 • Patricia Coleman
 • Noelle Moran
 • Cepta Stephens