• Home
  • News
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools

CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach to language learning where
subjects are taught through Gaeilge, e.g. Art, PE, Drama, etc. During this seminar, participants will engage with a range of practical activities and proven methodologies to encourage and support the implementation of CLIL.

Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a
mhúineadh trí Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.
I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla
agus modheolaíochtaí chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.

Substitute cover will be available for up to two teachers from each school.

To book a place click here