Tionól Teagaisc 2019

The Professional Development Service for Teachers (PDST) is pleased to announce that Tionól Teagaisc 2019 will take place on Saturday October 12th October in the Sligo Park Hotel, Pearse Road, Sligo.

Tionól Teagaisc is a National Seminar that supports the teaching of Gaeilge. It affords teachers the opportunity to gather in a professional forum, to attend practical workshops and listen to other teachers and various experts talk about specific aspects of the teaching and learning of Irish. Tionól Teagaisc is suitable for all post-primary Gaeilge teachers and teachers of other subjects who work through the medium of Irish. Whatever year, level, or programme you teach, there will be workshops to meet your specific needs and you will be provided with new possibilities for the classroom. In addition to the practical workshops devoted to the teaching and learning of Gaeilge, you can visit a number of trade stands displaying resources that will support your teaching. You will have the opportunity to meet with other teachers and exchange views.

This year, Foireann na Gaeilge, PDST were awarded a European Language Label for the resources, which we developed (Grammar mats, Verb cards and ‘Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile’ We would like our teachers to have these resources in their classrooms.  To celebrate this award, these resources will be available to teachers who register and attend the Tionól this year.

We advise you to book early to avoid disappointment as places are filling up very quickly. Registration will be open until the workshops are full. The online registration guarantees a place, there is no need to reply to this email.  The online brochure is here.  You can register for the Tionól Teagaisc here.

Le dea-ghuí,

A Stiúrthóir, a chara, 

Beatha agus Sláinte!

Tá áthas ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) a fhógairt gur san Ostán Sligo Park, Bóthar an Phiarsaigh, Sligeach, a bheidh an Tionól Teagaisc 2019 ar siúl ar an Satharn 12 Deireadh Fómhair.Seimineár Náisiúnta Gaeilge atá sa Tionól Teagaisc. Is deis é do mhúinteoirí teacht le chéile i bhfóram gairmiúil, tacúil, le freastal ar rogha ceardlann praiticiúla agus éisteacht le múinteoirí agus le saineolaithe éagsúla ag labhairt faoi ghnéithe ar leith de theagasc agus d'fhoghlaim na Gaeilge. Ócáid chéiliúrtha a bheidh ann, ag céiliúradh na dea-chleachtais uile atá ar siúl i seomraí ranga ar fud na tíre. Tá an Tionól dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge iarbhunscoile agus ar mhúinteoirí atá ag teagasc tré mheán na Gaeilge i nGaelcholáistí agus aonaid Ghaeilge. Is cuma cén bhliain, cén leibhéal, nó cén clár atá á mhúineadh agat, reáchtálfar ceardlanna a fhreastalóidh ar do chuid sainriachtanais agus a chuirfidh féidearthachtaí nua ar fáil don seomra ranga. Sa bhreis ar na ceardlanna praiticiúla a bheidh dírithe ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge, beidh líon seastáin ann agus beidh deis iontach ann bualadh le múinteoirí eile agus tuairimí a mhalartú. I mbliana, bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar fhoireann na Gaeilge, PDST do na hacmhainní a d’fhorbair muid (Mataí Gramadaí, Beart Briathra agus ‘Abair Pléigh agus scríobh le chéile’.  Ba mhaith linn go mbeadh na hacmhainní seo i lámha na múinteoirí. Beidh acmhainní ar fáil d’aon mhúinteoir a chláraíonn agus a fhreastalaíonn ar an Tionól mar cheiliúradh ar an ngradam seo.

Molaimid duit áit a chur in áirithe go luath mar líonfaidh spásanna go tapaidh. Beidh an clárú ar líne ar oscailt go dtí go bhfuil na ceardlanna lán. Dúnfar clárú chomh luath is atá ceardlanna éagsúla lán. Cinntíonn an clárú ar líne áit duit, ní gá freagra a thabhairt ar an ríomhphost seo. Tá an bróisiúr anseo.  Is féidir clárú anseo.

Edel Ní Arrachtáín

Comhairleaoir

Foireann na Gaeilge Iarbhunscoile

087 788 9180

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.