• Home
  • News
  • Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile

Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile

Beidh ceardlann do mhúinteoirí atá ag múineadh i scoileanna
Gaeltachta agus Gaelscoileanna á reáctáil ag an PDST go luath.
Is í aidhm na ceardlainne seo na tacaíocht a thabhairt do
mhúinteoirí i dteagasc na luathlitearthachta, ach go háirithe
maidir le theagasc léitheoireachta do pháistí sna
luathbhlianta.
Beidh deis machnamh á dhéanamh ar dhea-chleachtas maidir
le teagasc na luathlitearthachta i gcomhthéacs Churaclam
Teanga na Bunscoile.

Ionad:  Ionad Oideachais na Gaillimhe
Dáta:  3/12/19
Am:  4-6 in

Click here to book

Download Flyer Here