• Home
  • News
  • Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile

Luathlitearthachta Ceardlann Bunscoile

Beidh ceardlann do mhúinteoirí atá ag múineadh i scoileanna
Gaeltachta agus Gaelscoileanna á reáctáil ag an PDST go luath.
Is í aidhm na ceardlainne seo na tacaíocht a thabhairt do
mhúinteoirí i dteagasc na luathlitearthachta, ach go háirithe
maidir le theagasc léitheoireachta do pháistí sna
luathbhlianta.
Beidh deis machnamh á dhéanamh ar dhea-chleachtas maidir
le teagasc na luathlitearthachta i gcomhthéacs Churaclam
Teanga na Bunscoile.

Ionad:  Ionad Oideachais na Gaillimhe
Dáta:  3/12/19
Am:  4-6 in

Click here to book

Download Flyer Here
The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.