PDST Irish Teaching Support

Tá an PDST ag cur sraith de thrí sheisiún ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do bhunmhúinteoirí le múineadh na Gaeilge ar líne agus sa seomra ranga. Sna seisiúin déanfar múnlóireacht ar mhioncheachtanna Gaeilge, déanfar machnamh ar chuir chuige, straitéisí agus áiseanna, agus beidh neart deiseanna an Ghaeilge a chleachtadh agus a úsáid.

The PDST is making a series of three sessions available to support primary school teachers with the teaching of Irish, both online and in the classroom. During these sessions mini-lessons will be modeled, the approaches, strategies and resources used will be discussed, and there will be ample opportunities to practice and to use Irish.

Tá na seisiúin seo dírithe ar mhúinteoirí na n-ardranganna i scoileanna lánBhéarla, ach beidh smaointe sna seisiúin a d’oirfeadh do bhunranganna lánBhéarla freisin.

These sessions are for teachers in English-medium schools

For further details and booking click here

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

TheESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.