Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

First Lego League

Leantar ar aghaidh in Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe lena dtraidisiún fada ag tabhairt tacaíochta do scoileanna na Gaillimhe trí thionscadail LEGO STEAM a chur ar fáil. Is cúis mhórtais don Ionad í gur tugadh First Lego chun na hÉireann agus an tionscadal agus an tsraith bunaithe in Éirinn beagnach 20 bliain ó shin. Glacann scoileanna i gceantar na Gaillimhe páirt sa tionscadal FIRST LEGO STEAM gach bliain. Oibríonn grúpa scoileanna le chéile le Stiúrthóir, Liam Mitchell agus le príomhoide áitiúil, Kate Murray ar thionscadal téamúil gach bliain.


Galway Education Support Centre continues its long tradition of supporting Galway schools with LEGO STEAM projects. The Centre prides itself on having brought First Lego to Ireland having established the project and league in Ireland almost twenty years ago. Schools in the Galway area participate in the FIRST LEGO STEAM project each year. A cluster of schools work together with Director Liam Mitchell and local principal Kate Murray on a themed project each year.