Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Debating - Díospóireacht

Tá traidisiún seanbhunaithe díospóireachta ag Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe. 

Gach bliain, cuireann an tIonad deiseanna ar fáil do scoileanna chun páirt a ghlacadh i dtionscadal díospóireachta neamh-iomaíoch. Déantar múineadh agus foghlaim scileanna díospóireachta a thacú leis an tionscadal seo trí sheisiúin agus tacaíochtaí foghlama gairmiúla múinteoirí do scoileanna.

Is féidir le scoileanna páirt a ghlacadh i gComórtas Díospóireachta Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe agus i gComórtas Díospóireachta Concern ITOG freisin. 

Cliocáil anseo chun níos mó a fháil amach...Click here to find out more...

Galway Education Support Centre has a long-standing tradition of debating.

Each year the Centre provides opportunities for schools to participate in a non-competitive debating project. This project supports the teaching and learning of debating skills through teacher professional learning sessions and supports for schools. 

Schools can also participate in the Galway Education Support Centre Debate Competition and in the GESC Concern Debate Competition.

Cliceáil anseo!